מתנדבי צח”י

מטה צח”י 
אורי שרון (יו”ר צח”י ) :      052-3990508       the_urica@yahoo.com
 
דותן רודין (רבש”ץ) :         052-2986691        dotanrudin@gmail.com
 
יורם בכור (ס. רבש”ץ):      058-4333044        yoram.mr2000@gmail.com
 
עמי קילון (מנהל קהילה) : 052-3799759        amikilon@walla.com
 
יאיר רון (דובר) :                050-4675777        yairron@gmail.com
 
צוות ביטחון  
דותן רודין (ראש צוות ביטחון) : 052-2986691    dotanrudin@gmail.com  
 
יורם בכור (ס. רבש”ץ) :            058-4333044   yoram.mr2000@gmail.com
 
כיתת כוננות 
נתן שוחט (מפקד כיתת הכוננות) : 052-3385046
 
טל עמירה (לוחם) :                       050-8787626
 
נילי פולק (חבירה) :                       054-7897126
 
אורן פרויינד (לוחם) :                     052-4004072
 
אסף חסיד (לוחם) :                       054-2281991
 
אורן שתיל (חבירה) :                     052-8307623
 
תמיר בלאו (לוחם) :                      052-3799760
 
מתן צימרמן  (לוחם) :                    052-5215521
 
סער שפרמן (לוחם) :                    052-3991781
 
אלכס צימרמן  (רופא) :                  052-3991781
 
אריה שניידר (לוחם) :                    052-6284009
 
ישראל דלי (לוחם) :                       052-2911356
 
אביב גורפינקל (לוחם-קשר):          052-3744906
 
רוני שנן (לוחם) :                           054-7614824
 
רונן טל (לוחם) :                            052-3750186
 
אייל גלס (לוחם) :                          052-7908580
 
כיבוי אש  
אייל הוטנר :       054-6569403
 
אביב גורפינקל :  052-3744906 
 
אמיר ישראלי :     050-4039021
 
יובל מלו :            050-3151162 
 
יעקב לוי :            052-3744910 
 
הדר רודין :           052-3744919
 
דן צוקרמן :           054-4885976
 
צוות חילוץ  
תומר לוי :             052-3744799
 
אבישי זיו :            052-4232063
 
טל עמירה :          050-8787626
 
דרור בלאו :           052-3744974 
 
 
צוות לוגיסטיקה 
מלו יובל (ראש צוות לוגיסטיקה) :                  050-3151162       yuval.melo@gmail.com
 
רואי רוזנר (ממלא מקום ר. צוות לוגיסטיקה) : 050-6663375       rozneriko@gmail.com 
 
שחר מיקי (אחראי תשתיות) :                        052-8307646       bitasgaaton@gmail.com
 
רפי יחיאלי (אחראי חמ”ל) :                           052-8514759       rafiy68@gmail.com
 
רותם סגל :                                                 050-2226098       rotemsegal@gmail.com
 
מתן אדמוני :                                               054-7885589        matan.admoni@gmail.com     
 
 
צוות רפואה 
יובב מאור (ראש צוות רפואה) :     052-2787752       uv.maor@wdc.com
 
מיכל מנסובסקי -דר’ (ראש צוות) : 054-7604696      michalibor@gmai.com 
 
אנה מייץ :                                  052-3744937       koltunana@gmail.com
 
צימרמן אלכס (רופא) :                  054-8017415      alexzimerman@gmail.com
 
צימרמן הרייט (אחות) :                 052-3991795      harry50@walla.com 
 
קרון סילוויה  (רופאה) :                 054-5534355      silviaadom@gmail.com
 
בריק מריאנה (רופאה) :                054-4659340     pizza6610@yahoo.com
 
אבירן עפרה (אחות) :                   050-7887545     ofcl@gaaton.org.il
 
בארי ג’אקי (אחות):                      052-3744939     jbarrie53@gmail.com
 
בן זכרי ריקי (אחות) :                     052-6291166
 
 
צוות דוברות ומידע  
יאיר רון (דובר) :                               050-4675777       yairron@gmail.com
 
רונית בלאו (ממלא מקום ראש צוות): 052-3787769        ronit-b@gaaton.org.il 
 
מיטל שליו :                                     050-2824021        meitalshalev.76@gmai.com
 
שני ליבמן (קהילנט) :                       050-3721895        shan.libman@gmail.com
 
יובל בר אילן (עדכון נתונים) :             052-3991784        uvik21@gmail.com
 
נתי ליפמן (פייסבוק) :                        054-2220214        natylipman@gmail.com
 
 
צוות רווחה 
ריקרדו פולק (ראש צוות רווחה) :      052-2415035         poyi@walla.co.il
 
שני ליבמן :                                    050-3721895         shan.libman@gmail.com
 
מיכל בכור (ממלא מקום ראש צוות) : 052-7349074        mbechor@gmail.com 
 
 
צוות חינוך  
ארז גרוסברד (ראש צוות) :                         052-3744942       erezgr@gaaton.org.il
 
קרולינה קמיוסקי (ממלא מקום ראש צות) :  054-7472955      ckamiosky@gmail.com
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן